Stadsuitbreiding

In 1900 was het aantal inwoners van Amsterdam gestegen tot ruim 400.000. Om de bevolkingsgroei op te vangen, was de bouw van nieuwe woningen noodzakelijk. Aan die ontwikkeling dankt de Indische Buurt zijn bestaan. De Gerardus Majellakerk werd gebouwd voor de katholieke bewoners van de nieuwe wijk.

 

De Majellakerk in aanbouw, 1925

Nieuwe functie

Vanaf het begin was de enorme kerk een grote last voor de parochie. De Indische Buurt bleek niet in trek bij meer welgestelde bewoners en reeds in de jaren dertig waren er financiële problemen. Door de ontkerkelijking in de jaren ’60 en de veranderende bevolkingssamenstelling in de Indische Buurt kwamen er ook steeds minder gelovigen naar de kerk, zodat deze in 1992 moest worden gesloten. Een interne verbouwing door Architectenbureau J. van Stigt maakte het gebouw geschikt als kantoorruimte. De centrale hal van het gebouw is hierbij open gelaten.

Interieur van de kerk in 1990, met zicht op het Hoogaltaar

Patroonheilige

De naamgever van de kerk, Gerardus Majella (1726-1755), groeide op in de buurt van Napels, als zoon van een arme kleermaker. Hij werd bekend door bovennatuurlijke gaven, zoals wonderbaarlijke genezingen, helderziendheid, broodvermenigvuldigingen en bilocatie (tegelijkertijd op twee plaatsen aanwezig zijn). Majella is patroonheilige van kleermakers, portiers en zwangere vrouwen. Zijn beeld staat in de tweede daklijst boven de deur van de kerk.

 

Het huidige interieur van de (verbouwde) kerk, 2007