Oliebedrijven verbannen

Nadat het gemeentebestuur eind negentiende eeuw besloot de opslag van olie in de stad te verbieden, moesten oliebedrijven zoals De Dordtsche maatschappij tot ‘Opsporen en Exploiteren van Petroleumbronnen’ vertrekken naar de overzijde van het IJ. Daar kregen ze grond op het voormalige galgenveld. Toen Shell in 1911 de Dordtsche overnam, vestigde het oliebedrijf laboratoria in het gebied. Hier deed Shell onderzoek naar de productie van benzine uit ruwe olie. Nog steeds doet Shell hier belangwekkend onderzoek in het Shell Technology Centre Amsterdam.

Bouw toren Overhoeks, 1970

Toren Overhoeks

Omdat er niet veel ruimte was, ontwierp architect Arthur Staal de Toren Overhoeks in de hoogte. Hij liet de kantoortoren 45 graden gedraaid staan ten opzichte van het IJ en de bestaande bouwlijnen. Overhoeks is dan ook een ander woord voor ‘diagonaalsgewijs’. Voor de fundering waren 400 palen van 17,25 meter nodig. De toren Overhoeks was tijdens de bouw met 80m het hoogste gebouw van Amsterdam.

 

Overhoeks, 2008

Leven aan het water

Bij de huidige wijkontwikkeling staat het IJ centraal. Architecten van naam ontwierpen de woongebieden, die vernoemd zijn naar historische schepen, zoals de Zeven Provinciën en De Europa. Alles wordt zo gebouwd dat zoveel mogelijk bewoners en gebruikers het IJ kunnen zien. Naast de toren Overhoeks heeft Amsterdam-Noord er in 2011 een icoon bij: het nieuwe onderkomen van het EYE Film Instituut Nederland in het Oeverpark (voorheen het Filmmuseum in het Vondelpark).

 

Nieuwbouw 2008