Beuksloot

De naam Buiksloot verwijst waarschijnlijk naar een ‘sloot’ omringd door ‘beuken’. In 1275 werd het dorp voor het eerst genoemd. Het was in bezit van de adellijke familie Persijn, die toen over Waterland heerste.

 

Man met handkar, 1962

Varensgasten

De havens van de Waterlandse dijkdorpen verloren tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) definitief van hun concurrent Amsterdam. Maar de Buiksloters bleven varensgasten. Het dorp leverde eind zeventiende eeuw veel schippers en bemanningsleden aan Amsterdamse koopvaardijschepen. Na het graven van de Buikslotertrekvaart werkte één op de tien mannen in de binnenvaart. Een trekschuit bracht reizigers van Amsterdam via Buiksloot naar Purmerend.

 

Buiksloterdijk 276-278, 1968

Koopvaardijschepen in het kanaal

Koopvaardijschepen in het kanaal,Omdat de Zuiderzee dichtslibde, liet havenstad Amsterdam het Noordhollands Kanaal graven, via Buiksloot naar de Noordzee bij Den Helder. Vanaf 1824 voeren enorme zeilschepen door Waterland, getrokken door mensen en later door stoombootjes. De bocht in het kanaal bij Buiksloot was één van de moeilijkste passages. Veel opvarenden deden boodschappen in het dorp.

 

Brug / waterkering NH-kanaal 2008. Foto: E. van Eis, Stadsdeel Noord.

Waterlandse tram

In 1851 maakte het uitzicht op het IJ plaats voor de Buiksloterham-polder. Niet veel later werd Buiksloot de eerste halte van de Waterlandse tram (1888-1956) naar Edam, Purmerend en Alkmaar. In Buiksloot konden reizigers bijkomen in het Stationskoffiehuis van de heer Swart.,De tram werd opgeheven in 1956, lang nadat Buiksloot onderdeel werd van de gemeente Amsterdam (1921). Grote delen van de Buiksloterdijk werden afgebroken voor de aanleg van wegen. ,