I Went on a Holiday to the Country You Fled From

Eenmaal in Mexico bezocht Haverkamp Begemann de belangrijke plaatsen uit de kindertijd van Ortiz - plaatsen waar zij zich zowel veilig en geliefd voelde, alsook plekken waar zij zich extreem onveilig en niet geaccepteerd heeft gevoeld. Hierin dient Haverkamp Begemanns fotoserie als een visueel dagboek van Alejandra's herinneringen aan de geboorteplaats die ze moest achterlaten en waarnaar ze zelf niet kan terugkeren. Zo vertelt Haverkamp Begemann het verhaal van Ortiz op een visuele manier, geleid door haar woorden en aanwijzingen, terwijl Ortiz haar foto's schriftelijk en mondeling voorziet van context.

Verbeelding van een staat tussen leven en wachten

Haverkamp Begemann en Ortiz pogen bewustzijn te creëren over de huidige limbo-status waarin Ortiz - net als vele anderen - verkeert; een staat tussen leven en wachten. In Nederland heeft Ortiz een veilige haven gevonden binnen haar ‘chosen family’ van andere trans vluchtelingen uit Latijns-Amerika. Maar terwijl ze wacht op een verblijfsvergunning, kan ze niet vrij leven. Het doel van deze tentoonstelling is om aan het licht te brengen dat, hoewel Mexico als een veilig land wordt beschouwd, het voor sommigen met een bepaalde identiteit allesbehalve veilig is. Er zijn dan ook uitzonderingen en individuele situaties en motieven waarmee in het huidige Nederlandse migratiebeleid rekening dient te worden gehouden. Op grotere schaal onderzoekt dit project in hoeverre onze persoonlijke identiteit bepalend is voor ons vermogen om een ​​individueel leven te leiden, voor de ontwikkeling van onze zelfexpressie, en tenslotte: voor onze vrijheden.

Kijk voor uitgebreide info over de kunstenaars op de website!