To remember, sometimes you need different archeological tools

De tentoonstelling toont video’s en relikwieën van bovenstaande nieuwe werken van Hiwa K. Daarnaast wordt een selectie oudere kunstwerken gepresenteerd, waarin Hiwa K tevens complexe mnemonische benaderingen inzet om noties van geweld en ontheemding te verkennen. De tentoonstelling toont een veelzijdige, pragmatische reeks van instrumenten voor de amateur-immigrant, waarmee hij officiële archeologische methodologieën kan omzeilen.