In de kerk vonden ruim dertig jaar geen kerkdiensten meer plaats, maar onder beheer van de internationale lekenbeweging Sant'Egidio is de Mozes en Aäronkerk in september 2014 weer als kerk in gebruik genomen.