Graantransport

Met behulp van een door stoommachines aangedreven elevator werden schepen gelost. Transportbanden brachten het graan naar het centraal gelegen reinigingsgebouw, waar het vervolgens werd gedroogd met ventilatoren en gezuiverd van metaalresten, stenen en onkruid. Daarna werd het opgeslagen in de 120 verticale schachten van ieder vijftien vierkante meter in de vleugels links en rechts van het reinigingsgebouw.

 

De graansilo na verbouwing tot appartementencomplex

Moderne techniek

Het was voor het eerst in Nederland dat op zulke grote schaal graan in verticale schachten werd opgeslagen. Voorheen werd het in pakhuizen bewaard, maar vocht zorgde daar voor broei en bederf. De moderne techniek van het verticaal opslaan maakte het handmatig naar boven tillen van duizenden zakken graan overbodig.

 

De machinekamer van de graansilo, 1987

Verdedigingsfunctie

Het massieve gebouw is uitgevoerd in een sobere, bijna middeleeuwse stijl met boogfriezen, kantelen en hoektorentjes. Omdat de silo deel uitmaakte van de Stelling van Amsterdam, wilde architect Klinkhamer in de vormgeving de verdedigingsfunctie en het gebruikskarakter tot uitdrukking brengen.

 

De graansilo voor verbouwing

Symmetrisch

Dit pand is een zeldzaam voorbeeld van een silogebouw dat in zijn geheel is uitgevoerd in baksteen. Opvallend is dat de silo grotendeels symmetrisch is. Het is een verwijzing naar het efficiënte bedrijfsproces. In 1952 werd de betonnen silo ernaast gebouwd, voor extra opslagruimte.