Tabak

De Luthers opgevoede Peter Wilhelm Janssen emigreerde in 1843 van Bremen naar Amsterdam. Janssen kwam uit een handelsfamilie en was goed opgeleid. Hij ging in de graanhandel en na 1867 in de tabak. Zijn beroemde Deli-Maatschappij verbouwde tabak op Sumatra die Janssen zeer succesvol verhandelde op de Amsterdamse beurs.

 

Zicht op het P.W. Janssenhofje in de Da Costastraat

Geluk

Janssens eigen verklaring voor zijn succes was dat het vooral geluk was. Daarom vond hij dat hij iets goeds moest doen met zijn rijkdom. Hij gaf geld aan talloze liefdadigheidsinstellingen en initieerde ook de bouw van dit hofje in neorenaissancestijl, waar arme mensen van allerlei gezindten gratis konden wonen.

 

Herplaatsing van het borstbeeld van filantroop P.W. Janssen op het Bellamyplein. Foto: Ben Merk

Regels

Het hof telde vijftien huizen, waarvan er tien kosteloos werden bewoond door in totaal 56 gezinnen. Vier huizen met zestien woningen werden verhuurd; de huuropbrengst werd besteed aan onderhoud. De beheerder woonde midden in het hofje en zag toe op naleving van de regels: geen alcohol, verplicht zieke buren helpen en om elf uur binnen de poort.

Borstbeeld

Bij een renovatie in de jaren 70 van de vorige eeuw zijn alle originele ramen, deuren en het beeldhouwwerk op de gevel verwijderd. Bij een recente restauratie is het hofje teruggebracht in de oorspronkelijke staat. De woningen worden nog steeds voornamelijk bewoond door ouderen. P.W. Janssen werd vlak na zijn dood in 1903 geëerd met een borstbeeld op het Bellamyplein.