Werelderfgoedlijst

UNESCO is de organisatie van de Verenigde Naties voor Educatie, Wetenschap en Cultuur. Een speciale commissie heeft met de Werelderfgoedlijst als taak om waardevolle cultuurhistorische locaties en natuurlandschappen wereldwijd te bepalen. Dit werelderfgoed is zo uniek dat het bewaard moet blijven voor toekomstige generaties. Op de Werelderfgoedlijst staan onder andere de Chinese Muur, de Grand Canyon, de piramides van Gizeh en het historische centrum van Florence.

De grachtengordel: indrukwekkende nalatenschap

De Amsterdamse grachtengordel is uniek door zijn bouwkunst en fysieke verschijning van de grote economische, politieke en culturele ontwikkeling die Amsterdam doormaakte in de Gouden Eeuw. De erkenning van de grachten en grachtenpanden als uniek erfgoed zorgt voor internationale bekendheid voor de stad. Daarnaast wordt hiermee het behoud en de conservering gestimuleerd, waardoor huidige en toekomstige generaties kunnen blijven genieten van de unieke manier van leven op de grachten

De grachtengordel is door UNESCO verdeeld in twee zones: de zogenaamde kern met daaromheen een bufferzone. De kern bestaat uit het daadwerkelijke Werelderfgoed, waaraan de bufferzone direct grenst. Deze buffer dient ter bescherming van de kern, die grotendeels bestaat uit 17e en 18e-eeuwse panden in redelijk tot goede conditie. Meer informatie over de beschermde zones is te vinden op UNESCO's Amsterdam website.

Kantoor Werelderfgoedlijst in Amsterdam

In Amsterdam is een kantoor opgericht dat speciaal als doel heeft om de historische binnenstad te beschermen. Hierdoor blijft de speciale status die UNESCO aan dit gebied heeft gegeven bestaan en worden de nodige acties ondernomen die nodig zijn voor conservatie en ontwikkeling. Ook is het kantoor verantwoordelijk voor alle communicatie en internationale informatievoorziening. Zo wordt er contact onderhouden met de Nederlandse regering en het UNESCO hoofdkwartier in Parijs.

Werelderfgoed Podium

In september 2013 is het Werelderfgoed Podium ingericht in het Stadsarchief Amsterdam. Dit bezoekerscentrum is bedoeld voor alle Nederlandse en internationale bezoekers die geïnteresseerd zijn in huidige en potentieel toekomstige UNESCO erfgoedlocaties in Nederland.