Waterlandse Gouden Eeuw

De bodem van Waterland zakte tussen ongeveer 1100 en 1500 na Christus zo’n drie meter, doordat boeren het land afwaterden via slootjes en de veengrond inklonk. De grond werd hierdoor steeds drassiger en ongeschikter voor landbouw. Gelukkig verdienden veel Waterlanders – waaronder Zunderdorpers – een goedbelegde boterham aan zeevaart en handel in de ‘Waterlandse Gouden Eeuw’ (ca. 1450-1570).

Kerklaan, 1935

Melkschuiten

Toen Amsterdam de koopvaardij begon te domineren, keerden de dorpelingen terug naar hun boerenbestaan. Door de uitvinding van de molen kon het natte land worden drooggemalen voor veehouderij. De alleroudste Zunderdorpers weten misschien nog hoe Jannetje Schouten de melkers dagelijks om half vier wekte. Een uur later klopte ze aan bij de melkvaarders, want om zes uur moesten zij vertrekken. Met hun volle melkschuiten voeren ze dagelijks via de Nieuwendammer overtoom of overhaal naar de hoofdstad.

 

Brug met Café, jaartal onbekend

Bliksem in de kerk

In Zunderdorp staan typisch Waterlandse stolpboerderijen, zoals de rijksmonumenten aan ’t Voorwerf 1 en ’t Nopeind 14. Aan de dorpsrand staat de Hervormde kerk. Deze werd in 1854 herbouwd na een zware brand. Delen van de kerk zijn ouder, zoals de zeventiende eeuwse preekstoel en het doophek met twee leeuwen. Bij de gotische toren uit de vijftiende eeuw gebeurde in 1925 een bizar ongeval. De spits werd geraakt door de bliksem en viel bovenop agent J.C. Ligtermoed uit Ransdorp, die daarbij om het leven kwam.

 

Nederlands Hervormde Kerk, 2008