Maker onbekend

In de uitbreidingswijk diende tot 1913 alleen de Singelgracht als open riool. Na veel vijven en zessen besloot de gemeente tot de aanleg van een rioolstelsel, dat in totaal zeven gemalen (A t/m G) omvatte. De ontwerper van dit gemaal is niet bekend, omdat de architecten van de dienst der Publieke Werken hun ontwerptekeningen meestal niet signeerden.

 

Voorgevel Rioolgemaal F, 1973

Rioolkrabbers

Het rioolgemaal omvat naast vier door de ommuring verbonden gebouwen ook drie ondergrondse kelders. In deze kelders, met een diepte van bijna 6½ onder zeeniveau, kwam het rioolwater binnen. Het vaste vuil bleef hier in roosters hangen en werd door zogenaamde gemalenlopers losgeschrapt en in bakken met een hijskraan afgevoerd.

 

Achtergevel Rioolgemaal F met op de voorgrond de afsluiting van de kelder, 2000

Overpompgemaal

De pompinstallatie had een enorme capaciteit. In de kelders werd niet alleen het rioolwater van de omliggende woningen en industrieën verzameld, maar ook dat van het hoofdriool tussen de Haarlemmerpoort en Zeeburg. De afstand van het hoofdriool was zo groot dat halverwege een overpompgemaal nodig was.

 

Zicht op het rioolgemaal vanaf de Boerenwetering, 1992

Nieuwe eigenaar

Ondanks enkele aanpassingen en moderniseringen werd gemaal F in 1987 wegens veroudering buiten werking gesteld. De nieuwe eigenaar, Stadsherstel Amsterdam, verhuurt het complex aan de Stichting Kunst in Openbare Ruimte. Het industriële karakter van het interieur heeft wel enige wijzigingen ondergaan.