De gebroeders Trip verdienden hun fortuin onder andere door de VOC: zij handelden ondermeer in ijzer en wapens. Een deel van het huis fungeerde vanaf 1713 als logement voor de VOC kamer Zeeland, die soms maanden achtereen in Amsterdam verbleven om de vergaderingen van de Heeren XVII, het hoogste bestuurlijke lichaam van de VOC, bij te wonen.

Het Trippenhuis is te herkennen aan de mortiervormige schoorstenen. Thans zetelt hier de Koninklijke Academie van Wetenschappen.