Eerste steenlegging

De eerste steen van de huidige kerk werd in 1866 gelegd. Enkele interieuronderdelen, zoals de preekstoel, dateren uit de zeventiende eeuw en komen uit een vorige kerkgebouw op deze locatie.

 

Voorzijde Schellingwouderkerk, 2005.

Koppig Schellingwoude

Op de ‘kerkekist’ van de Schellingwouderkerk, waarin belangrijke voorwerpen en documenten werden bewaard, staat een tekst uit 1659 die eraan herinnert dat inwoners van Schellingwoude opkwamen voor hun rechten:,Schellinghwoud heeft over vijftigh jaer gestreden ,Tegen ses dorpen en twee steden,De gemeendijck versocht en van dat hof verkreghen,In ’t jaer sestien hondert vijftigh en negen,Het gedicht gaat over de strijd die bewoners van Schellingwoude voerden omdat zij van inwoners uit andere plaatsen onevenredig veel moesten betalen voor het onderhoud van de Waterlandse Zeedijk. Hun verzet had succes: iedereen moest uiteindelijk evenveel meebetalen.

Kerk gefotografeerd vanaf het kerkepad, 1992.

Rijke stinkerds

Notabelen werden vroeger in de kerk begraven. Dat gaf stankoverlast, vandaar de uitdrukking ‘rijke stinkerds’. Rond 1800 vond dominee Bekius dat zo’n vies idee, dat hij per se niet in de kerk begraven wilde worden.

Kerk gefotografeerd vanaf Paterslaan, 2005.

Dronkemanskot

Naast de Schellingwouderkerk is het dronkemanscachot gereconstrueerd. Het was vroeger gebruikelijk dat er een brandweerhuisje annex dronkemanscachot bij de kerk stond. Ivo de Wijs schreef er een gedichtje over:

Ja elke dronkelap of vlerk,
Werd gehuisvest naast de kerk,
Achter tralies deur op slot,
In het cachot

Nieuwe bestemming

Aan het einde van de twintigste eeuw liep het aantal gemeenteleden terug. De kerkdiensten werden daarom verplaatst naar een Hervormde Kerk in Nieuwendam. Sinds de restauratie door eigenaar Stadsherstel is de kerkzaal te huur voor zakelijke, persoonlijke en culturele evenementen. Het is een populaire trouwlocatie.