Melkproductie en gekaapte zeemannen

De Holysloters leefden van veeteelt en melkproductie. Dat er ook zeelieden uit het dorp kwamen, bewijst het verhaal van Jan Jacobszoon. In 1676 werd er in de wijde omtrek gecollecteerd om hem – succesvol – vrij te kopen uit handen van Algierse kapers.

 

Gemeenteschool, 1922

Stiekeme Hervorming

Voor het protestantse geloof in veel grote steden aansloeg, waren een aantal hervormingsdenkbeelden hier al bekend. In 1567 waarschuwde pastoor Jan van Roosendaal van Ransdorp en Holysloot voor de ‘ketterse’ boodschap van kerkhervormer Menno Simonsz. Wat hij niet wist, was dat schout Jan Moensz óók een volgeling van Simonsz was. Moensz piekerde er niet over om gelijkgestemde dorpsgenoten te vervolgen.

 

Voetveer met bel plus wachthuisje, jaren 60 vorige eeuw.

Kanaal dat nooit gereed kwam

Een eind naast de Bloemendalergouw tussen Holysloot en Durgerdam, ligt het Goudriaankanaal (1823). Toen de Zuiderzee en de Amsterdamse haven dichtslibden, zocht de hoofdstad een nieuwe vaarroute en begon met dit kanaal. Het werd nooit afgemaakt, omdat Koning Willem I toch koos voor het Noordhollands Kanaal (1824), tussen Amsterdam en Den Helder.

Voetveer Holysloot, 2008

Voorzieningen

Holysloot ligt geïsoleerd, maar had van oudsher de meest broodnodige voorzieningen. Er staan nog steeds twee kerkjes waarvan de witte, een Hervormde zaalkerk (1846) de oudste is. De sobere, stenen gereformeerde kerk werd in 1916 herbouwd, na de grote watersnood. Het is nu in gebruik als woonhuis. Het houten schoolgebouw uit 1875 (huisnummer 38-40) had vroeger twee klaslokalen. Nu is ‘Het Schoolhuis’ een restaurant. ,