Berlage-stijl

Architect Kropholler was een volgeling van Berlage, maar sommige zien Kropholler graag als aanhanger van de Delftse school, een stijl die herkenbaar is aan het traditionele metselwerk, muren van baksteen, het gebruik van natuursteen en steile daken.

 

Kerk met pastorie vanaf Hagedoornplein, 1922

Vrouwengemeenschap

Het klooster, kapel, kleuterschool, meisjesschool, wasserij en woningen waren eigendom van de zusterorde de Congregatie van St. Catherina van Siena (de zusters Dominicanessen). De aangrenzende Ritakerk en jongensschool waren van het Bisdom Haarlem. De kloosterorde was een vrouwengemeenschap, volledig ommuurd en afgeschermd. De enige man die ooit binnenkwam was de pastoor, die via een speciale ingang het klooster betrad, om in de kapel de mis op te dragen.

 

Fietser bekijkt zwaar gehavende kerk, 1943

Bombardement

Op 17 juli 1943 probeerden de geallieerden de Fokker-vliegtuigenfabriek aan de Papaverweg te bombarderen, omdat deze gebruikt werd door de Duitsers tijdens de oorlog. Ze misten doel en raakten de achterliggende woonwijken, het Sint Rosaklooster en de Ritakerk, waar 500 schoolkinderen net klaar waren met de mis ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de kerk. In Noord vielen er in totaal 208 doden. Sinds 2003 wordt deze gebeurtenis jaarlijks herdacht op de Noorderbegraafplaats.

 

Aanzicht op Sint Ritakerk, 1989

Maatschappelijke functie

Cornelis Marie van Moorsel bracht de schoolgebouwen en kerkgebouw rond 1947 weer in oude staat terug, maar door de ontkerkelijking verloor het complex in de tweede helft van de twintigste eeuw zijn religieuze functie. In het gebouw huizen nu maatschappelijke organisaties en zijn een aantal appartementen.