Monument in de stijl van de Amsterdamse School

Het Nieuwe Huis is in 1918 gesticht door mejuffrouw A.E.M.C. Kruys en was afgebouwd in 1928. In het gebouw bevonden zich 188 appartementen, een leeszaal, een restaurant en verschillende winkels. De bouw werd uitbesteed aan de woningbouwvereniging ‘Samenwerking’. Er waren een centrale keuken en een restaurant waar de bewoners gezamenlijk konden eten in hun eigen eetzaal. Tegenwoordig is het restaurant gesloten en in gebruik als bibliotheek. Aan de gevel van het gebouw is de invloed van de Amsterdamse School goed te zien.