Van het oorspronkelijke interieur van het fort is vrijwel niets over. Wel zijn de betonnen mitrailleuropstellingen op de frontwal redelijk intact gebleven alsmede de fortwachterswoning. Ten zuidwesten van dit fort is in de ringdijk van de Beemster een inlaat die nodig was voor de inundatie van de Beemster. Het fort aan de Nekkerweg was bedoeld ter verdediging van de hoger gelegen wegen in de Beemster: de Nekkerweg en de Volgerweg.

Na een verbouwing is het fort in 2012 in gebruik genomen als fort resort.