Het Staalhof was een 17e-eeuws gebouwencomplex op de hoek van de Staalstraat en de Groenburgwal. Het complex was het centrum van de lakenindustrie, die de omgeving rond het gebouw domineerde. Hier werden de stoffen gekeurd door keurmeesters, de "staalmeesters". Zij werden zo genoemd omdat ze gebruik maakten van stalen (proeflappen) van de te bewerken stof.

Je moet goed kijken, wil je De Staalmeesters van Rembrandt hier nog kunnen plaatsen. Toch zijn de staalmeesters in het schilderij direct achter deze buitenmuren aan het werk: ze bestuderen daarop de kwaliteit van de stoffen die hun leveranciers geleverd hadden.