Human interest films

Het Humans of Film Festival heeft zich ontwikkeld vanuit de Humans of Film Amsterdam straatfotografie blog, een platform waar persoonlijke verhalen van Amsterdamse inwoners gedeeld worden. Dit project deelt de persoonlijke impact die film kan hebben op mensen, en hoe ze hierin representatie en herkenning kunnen vinden en maakte gaandeweg ook het gebrek aan diversiteit in het filmlandschap zichtbaar.

Vanuit dit vertrekpunt is initiator Feargal Agard aan de slag gegaan met het oprichten van een filmfestival dat zich richt op de zogenaamde ‘human interest films‘, een niche die nog ontbrak in het Nederlands filmlandschap. 

Onder human interest verstaat Humans of Film Festival films die mensen, hun ervaringen en hun leefomgeving centraal stellen. In een maatschappij die in toenemende mate polariseert op sociaal en politiek niveau probeert het ruimte te creëren voor ontmoetingen, waar verhalen verteld en gedeeld worden van en door mensen die niet vaak genoeg aan het woord gelaten worden.

Het delen van verhalen

Volgens de organisatoren is het belangrijker dan ooit om verhalen te delen van en door mensen die in onze maatschappij en daarbuiten vaak niet gehoord worden, en een licht te werpen op sociale realiteiten die veel te lang te weinig aandacht gekregen hebben. 

Maar het festival wil verder gaan dan de problemen in de wereld aan te kaarten. Doormiddel van Q&A’s, talks en nabesprekingen met verschillende sprekers en vertegenwoordigers van lokale organisaties willen de organisatoren de universele onderwerpen tastbaar maken voor het Amsterdamse publiek.

Wil je meer weten ga naar de website van Humans of Film Festival