Zien en doen
Plan je bezoek
Tickets
Ontdek Amsterdam
Station Holendrecht / Oma Ietje
Afbeelding van Bas Uterwijk

Gemeente Amsterdam besluit stadsmerk I amsterdam te herijken

Wij zijn erg blij met het besluit van de Gemeente Amsterdam dat ze het gebruik van het stadsmerk I amsterdam heroverwegen. En daarmee terugkomen op hun eerder genomen besluit om het motto I amsterdam uit te faseren.

Geerte Udo, directeur amsterdam&partners waardeert het zeer dat de zorg van de partners in de stad en Metropoolregio, over het eerder genomen besluit, serieus is genomen.

“Wij zijn trots op de kracht en de waarde van I amsterdam en hoe we dit in 20 jaar in publiek-private samenwerking hebben geladen en uitgebouwd. Wij vinden het logisch om na 20 jaar de merkstrategie te herijken samen met de partners.”

Daarom kan amsterdam&partners zich dan ook volledig vinden in het volgende uitgangspunt vanuit de raadsbrief:

'I amsterdam is een heel sterk, bekend en bewierookt merk en er moet de mogelijkheid zijn om na te gaan of het opnieuw kan worden ‘geladen’ of zo kan worden aangepast dat het beter bij deze periode past. Dit betekent dat we verschillende scenario’s uitwerken voor het stadsmerk in een open proces en in samenwerking met stakeholders in stad en regio’.