Aan de uiterste rand van het stadsuitbreidingsplan staan twee woontorens haaks op elkaar. Ze nemen een sleutelpositie in binnen het stedelijke landschap van het centrum van Almere. Als wachters aan het water verheffen zij zich fier naast die andere hoogbouw, de Silverline. Om het prominente karakter te versterken, is bewust gekozen voor een abstracte materialisatie van de gevels, door toepassing van industriële glasstroken in een zacht groene kleur. Op de hoeken, achter grotere glazen vlakken, zijn inpandige balkons verstopt. Het mozaïek van zwart omkaderde
kozijnen toont de rijkdom van meer dan 20 verschillende woningtypen, verspreid over de verdiepingen, terwijl zwarte
banden de torens horizontaal geleden. In de plint is een breed palet van collectieve voorzieningen voor de bewoners
opgenomen, van wintertuin tot sauna en fitness.