Zien en doen
Plan je bezoek
Tickets
Ontdek Amsterdam
Kids playing at the I amsterdam letters
Afbeelding van Marie Charlotte Peze

Wie wij zijn

Wij zijn amsterdam&partners, een publiek-private stichting gericht op het versterken van de reputatie van de Metropool Amsterdam onder bewoners, bezoekers en bedrijven. We gidsen deze doelgroepen door het unieke aanbod van de Metropool Amsterdam. Dat doen we door de inzet van de juiste data en inzichten, nieuwe technologieën en het vertellen van verhalen.

De organisatie

Onze organisatie is opgericht in 2013, onder de naam Amsterdam Marketing. Deze organisatie kwam voort uit een fusie van Amsterdam Uitburo, Amsterdam Partners en Amsterdam Toerisme & Congres Bureau. In maart 2019 zijn we verder gegaan onder de naam amsterdam&partners.

Onze organisatie heeft bijna 80 gepassioneerde medewerkers die zich vol inzetten voor de stad en omgeving. Onze organisatie kenmerkt zich door een open cultuur en informele werksfeer, waar volop ruimte is je talenten te benutten.

Onze organisatie richt zich op een grote verscheidenheid aan bezoekers aan de Metropool Amsterdam en alle oude en nieuwe bewoners van Amsterdam. Het is die diversiteit aan mensen met diverse leeftijden, gender, seksuele voorkeuren, fysiek en mentaal vermogen en cultureel diverse achtergronden die de stad en Metropool Amsterdam zo aantrekkelijk maakt. Diversiteit en inclusie staan hoog op onze agenda. We werken hard aan het bereiken van een verscheidenheid aan mensen. Daarnaast zijn we bezig om een zo objectief mogelijk wervingsproces te creëren welke je kunt terugvinden op de vacaturepagina op onze website. Ook werken we aan een uitdagende werkomgeving waar je je vrij voelt om te zijn wie je bent. Om dit alles te bereiken zijn er 4 interne werkgroepen opgericht, Personeel, Programma, Publiek en Partners. Ieder van deze werkgroepen maakt zich hard om te zorgen dat amsterdam&partners de komende jaren een diverse en inclusieve organisatie wordt.

Benieuwd naar wat wij doen? Lees hier ons jaarverslag 2022.

Onze missie

We dragen bij aan de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en welvarendheid van een duurzame en inclusieve Metropool Amsterdam, door het bouwen van een betere reputatie en gidsen van bewoners, bedrijven en bezoekers.

Onze aanpak

Op hoofdlijnen bestaat onze aanpak uit:

- Storytelling op basis van insights

- Inspireren, informeren en activeren van onze doelgroepen

- Het vertellen van het juiste verhaal, via het juiste kanaal, naar de juiste persoon, op het juiste moment

- Het verbinden van partners uit de Metropool Amsterdam en delen van kennis lokaal, nationaal en internationaal

Onze doelgroepen

Bewoners

Onze doelgroep bewoners omvat de huidige inwoners, kenniswerkers en nieuwkomers (nationaal en internationaal). De ambitie richting bewoners is gericht op het ontdekken van je stad, de regio en elkaar, met bijzondere aandacht voor het diverse (multi)culturele aanbod verspreid over de stad. We gidsen naar vooral minder bekende plekken met behulp van data (online en waar mogelijk near-realtime) en zorgen door communicatie van gewenst gedrag (ontmoediging wangedrag, sturen op drukte, spreiding) dat overlast door bezoekers wordt teruggedrongen.

We werken aan een inclusieve stad waarin alle Amsterdammers zich aangesproken voelen. Onze aanpak is Metropool breed op het gebied van wonen, werken, recreëren, cultuur en studeren. We werken aan verbinding door het stimuleren van ontmoeting en dialoog.

We zetten verschillende communicatiekanalen in om bewoners te bereiken. In de Nederlandstalige Uitkrant en de Engelse I amsterdam City Guide presenteren we het complete cultuuraanbod. Maar ook via iamsterdam.com/uit, onze social mediakanalen @uitinams en de Uitmail. Zichtbaar in straten en buurten met onze diverse campagnes.

Bedrijven

Onze ambitie is om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van de Metropool Amsterdam, als een welvarende, innovatieve en duurzame regio. Dit door te focussen op bedrijven, talenten en congressen die de meeste meerwaarde bieden voor de regio. Met hun oplossingen kunnen zij bijdragen aan het aanpakken van onze maatschappelijke uitdagingen op sectoren waar wij ons op richten: Gezondheid/Life Sciences & Health, Circulaire mode, Voeding, Duurzame mobiliteit, Duurzame bouw en Energietransitie. Dit alles ondersteund door een focus op Tech en Artificiële Intelligentie.

Bezoekers

Voor 2025 streven we naar een duurzame bezoekerseconomie. In 2020 heeft amsterdam&partners hiervoor het advies Herontwerp bezoekerseconomie Amsterdam uitgebracht over de toekomst van de bezoekerseconomie. De stad is er om in te wonen en werken maar ook om gastvrij bezoekers te ontvangen, of het nu nationale of internationale bezoekers betreft, eenmalig of herhaalbezoek, zakelijk of vrijetijdsbezoek.

Net als bedrijven, congressen en talent zijn bezoekers welkom als ze waarde toevoegen aan de stad en haar inwoners en geen overlast veroorzaken. De bezoekerseconomie draagt bij aan de doelstellingen van de stad en de Metropool Amsterdam en aan de welvaart en het welzijn van de inwoners.

De ambitie is het realiseren van een duurzame groei die bijdraagt bij aan de leefbaarheid in alle buurten, stadsdelen en de regio. Die leefbaarheid heeft betrekking op heel veel verschillende aspecten van sociale, ecologische en economische aard. Vanuit deze ambitie zetten we in op de waardevolle bezoeker die een bijdrage levert aan de stad en metropool Amsterdam en met de juiste intentie op bezoek komt. We willen af van het imago dat Amsterdam een stad is waar alles kan en mag; van grenzeloos gedrag zonder respect voor de stad, haar inwoners, cultuur, historie en milieu. Maar ook als stad van geld verdienen zonder verantwoordelijkheid te nemen voor de omgeving waar je profijt van hebt. Om dit te realiseren bouwen we aan de gewenste reputatie van Amsterdam en de Metropool Amsterdam en gidsen we de doelgroep door het kwalitatief hoogwaardige aanbod.

Divers partnernetwerk

Onze kracht ligt in het verbinden van mensen, organisaties en initiatieven om samen kansen te verzilveren en problemen op te lossen. Zo ontstaan samenwerkingen waaruit vaak weer nieuwe verrassende ideeën ontstaan. Ons netwerk van partners bestaat uit ruim 800 partners die allemaal vorm en inhoud geven aan de Metropool Amsterdam: gemeenten, provincies, culturele organisaties, kennisinstellingen, bedrijven, belangenorganisaties en ondernemers. Samen met onze partners bouwen we aan een leefbare, aantrekkelijke, welvarende, inclusieve en duurzame Metropool. Kijk voor meer informatie over partner worden of adverteren bij ons.

Motto I amsterdam

I amsterdam is het motto waarmee het merk Amsterdam zich lokaal, nationaal en internationaal in de markt zet. Het is het motto van de Amsterdammer en de Metropool Amsterdam.

Door I amsterdam consistent te verbinden aan mensen, verhalen, evenementen, gebeurtenissen en symbolen is I amsterdam uitgegroeid tot een bekend, sterk en internationaal herkenbaar motto. Het motto I amsterdam geeft uitdrukking aan de diversiteit, samenhang en individualiteit van alle Amsterdammers. En samen vormen we de Metropool waar we zo van houden.

De gemeente Amsterdam is merkeigenaar en amsterdam&partners is licentiehouder van het motto I amsterdam.