Zien en doen
Plan je bezoek
Tickets
Ontdek Amsterdam
Kids playing at the I amsterdam letters
Afbeelding van Marie Charlotte Peze

Wie wij zijn

Wij zijn amsterdam&partners, een publiek-private stichting gericht op het versterken van de reputatie van de Metropool Amsterdam onder bewoners, bezoekers en bedrijven. We gidsen deze doelgroepen door het unieke aanbod van de Metropool Amsterdam. Dat doen we door de inzet van de juiste data en inzichten, nieuwe technologieën en het vertellen van verhalen.

Wij zijn amsterdam&partners, een publiek-private stichting. Wij (100 medewerkers) werken samen met  750 partners aan onze missie: bijdragen aan de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en brede welvaart van een duurzame en inclusieve Metropool Amsterdam, door het bouwen aan een betere reputatie en het gidsen van bewoners, bedrijven, bezoekers en congressen. 

De Metropool Amsterdam groeit de laatste jaren hard. Meer mensen willen hier wonen, werken, studeren. Meer bedrijven vestigen zich hier. Meer bezoekers komen er voor een kort of langer verblijf. Onze Metropool Amsterdam is een dynamisch geheel dat aan veranderingen onderhevig is. Veranderingen waar we continu op willen, moeten en kunnen anticiperen. Onze visie is dat De Metropool er is om te wonen, werken en gastvrij bezoekers te ontvangen. Bezoekers, bedrijven, congressen en talent zijn welkom als ze waarde toevoegen aan de Metropool stad en haar inwoners en geen overlast veroorzaken de leefbaarheid niet schaden. 

Door de inzet van onze expertise op data expertise en hiermee verkregen inzichten, nieuwe technologieën en verhalen die beklijven, bouwt amsterdam&partners dagelijks aan de reputatie van de stad en de Metropool Amsterdam. 

 Diezelfde middelen zetten we ook in om het gedrag van onze verschillende doelgroepen te beïnvloeden. Zo gidsen wij bewoners, bezoekers, bedrijven en congressen naar bekende en de minder bekende plekken, plaatsen en parels in de Metropool

Tot slot verbinden wij mensen, organisaties en initiatieven om samen kansen te verzilveren en problemen op te lossen. Samenwerkingen waaruit weer nieuwe verrassende ideeën ontstaan. Ons netwerk bestaat uit ruim 750 partners die allemaal vorm en inhoud geven aan Metropool Amsterdam. Gemeenten, provincies, culturele organisaties en kennisinstellingen, bedrijven, belangenorganisaties, ondernemers en bewoners. Het actief verbinden van al die stakeholders en het delen van onze kennis is essentieel om samen een integrale koers uit te stippelen en de toekomst vorm te geven.

 Op deze manier creëren we samen een leefbare, aantrekkelijke, welvarende, duurzame en inclusieve metropool voor de volgende generatie.

Benieuwd naar wat wij doen? Lees hier ons jaarverslag van 2022.