Zien en doen
Plan je bezoek
Tickets
Ontdek Amsterdam
People enjoy the sunset at IJ-boulevard near EYE Filmmuseum.
Afbeelding van koen smilde

Bedrijven

De locatie waar bedrijven zich vestigen, wordt voor een groot deel bepaald door de reputatie van een gebied. Dat geldt voor zowel grote als kleinere bedrijven, voor congressen en voor talent. Onze ambitie richting bedrijven is om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van de Metropool Amsterdam, als een welvarende, innovatieve en duurzame regio. Dit doen wij door te focussen op bedrijven, talenten en congressen die meerwaarde bieden voor de regio en bijdragen aan het aanpakken van onze maatschappelijke uitdagingen op het vlak van Sustainability/ Finance & Fintech/Creative Industries en Life Sciences & Health. Dit alles wordt ondersteund door een focus op Tech en Artificiële Intelligentie als belangrijke factor.

Hiervoor werken we samen met de gemeente Amsterdam om verder te bouwen aan onze reputatie als vooruitstrevende regio waar je een impact kan maken. Het structureel bouwen aan onze reputatie doen we met de verhalen, beelden en video’s op iamsterdam.com en de speciale bedrijfsgeoriënteerde mediakanalen. We belichten de ondernemingen die hier zijn opgericht en beeldbepalend zijn voor de Metropool Amsterdam en bedrijven die zich bewust hier vestigen vanuit uiteenlopende windrichtingen.  

sustainable initiatives increasing urban biodiversity
Afbeelding van Jan Vonk

Voor congressen

Ook zakelijke bijeenkomsten en congressen zijn belangrijk voor de Metropool Amsterdam. Door structureel aan onze reputatie te werken, trekken we congressen en bijeenkomsten aan die toegevoegde waarde hebben voor de stad en regio. Niet alleen in economisch opzicht, maar vooral ook door de uitwisseling van kennis. Onze ambitie is om Amsterdam te positioneren als een duurzame en innovatieve congresstad om daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling, innovatie en verduurzaming van Amsterdam. Om dit te bereiken richt het Amsterdam Convention Bureau (onderdeel van amsterdam&partners) zich op non-corporate congressen die inhoudelijk het beste aansluiten en de meeste meerwaarde bieden voor de stad. Samen met onze meeting industry partners en Gemeente Amsterdam benaderen en verwelkomen we voor de metropool waardevolle congressen. We presenteren de Metropool Amsterdam als congresdestinatie met relevante content en verhalen op onze onlinekanalen en op beurzen. We gidsen geïnteresseerden door het diverse aanbod, verbinden hen met de juiste partijen en ondersteunen partners bij zogeheten bidprocedures (ten behoeve van het aantrekken van zakelijke bijeenkomsten en congressen).