Zien en doen
Plan je bezoek
Tickets
Ontdek Amsterdam
Cyclist at Amsterdam Centraal Station.
Afbeelding van koen smilde

Missie en visie

Onze missie als amsterdam&partners is om bij te dragen aan de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en brede welvaart van een duurzaam en inclusieve Metropoolregio Amsterdam, door het bouwen aan een betere reputatie en het gidsen van bewoners, bedrijven en bezoekers.

Visie

De Metropoolregio Amsterdam blijft een dynamische entiteit die onderhevig zal blijven aan verandering. Veranderingen waar we continu op moeten anticiperen. Onze focus verschuift van welvaart naar brede welvaart en welzijn, van kwantiteit naar kwaliteit en van meer naar beter. Door het inzetten van de juiste data en inzichten, nieuwe technologieën en verhalen die beklijven (storytelling), werken we dagelijks aan het verbeteren van de reputatie van de gehele Metropoolregio Amsterdam. Een reputatie die beter onze identiteit weerspiegelt. Het opbouwen van de reputatie van Amsterdam is van groot belang omdat ons imago een sleutelrol speelt bij het aantrekken en verbinden van die inwoners, bedrijven en bezoekers die de metropool verrijken. We gebruiken ook dezelfde middelen om het gedrag van verschillende doelgroepen te beïnvloeden. Om bewoners en bezoekers te leiden naar bekende maar vooral minder bekende plaatsen en nog onderbelichte parels.  

In de periode 2023-2025 zal het uitgangspunt in al onze activiteiten digitaal blijven, ondersteund door print en fysiek waar nodig. Hoe we deze middelen inzetten hangt af van de doelgroep en hoe zij verschillende kanalen gebruiken, waarbij we ons richten op de klantreis.

We faciliteren ook de verbinding tussen mensen, organisaties en initiatieven, zodat we gezamenlijk een visie op de toekomst vormen, kansen benutten en problemen oplossen. Dit resulteert in samenwerkingen waaruit vaak nieuwe, verrassende ideeën ontstaan. Ons netwerk bestaat uit meer dan 700 partners die allemaal vorm en inhoud geven aan de Metropoolregio Amsterdam: gemeenten, provincies, culturele instellingen, kennisinstellingen, bedrijven, start-ups en scale-ups, ondernemers, belangenorganisaties en inwoners. Het actief verbinden van al deze belanghebbenden is essentieel om gezamenlijk de toekomst vorm te geven.

De diversiteit van mensen, culturele aanbod, economische activiteit en natuur zijn de pijlers van de Metropoolregio Amsterdam. We zijn een MRA met meer dan 180 nationaliteiten, waar vrijheid leunt op de basis van respect voor elkaar, voor de stad en de metropool. Waar commerciële geest hand in hand gaat met creativiteit; de koopman en de kunstenaar. Samen werken we om het plezier voor iedereen te vergroten en de lasten voor de inwoners te verminderen.