de echte amsterdammer

In de blogrubriek ‘De echte Amsterdammer’ geven wij de bewoners van Amsterdam het woord. Van jong tot oud en van de geboren Jordanees tot aan de ‘import-Amsterdammer’. Ze delen maar al te graag hun favoriete plekken in de stad en vertellen wanneer zij het meest trots waren om een echte Amsterdammer te zijn.