Alle op de I amsterdam blog geplaatste content, in welke vorm dan ook, (teksten, afbeeldingen, video- en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, enz.), is ter informatie en amusement opgesteld. De eigenaar van dit blog geef geen garanties af over de nauwkeurigheid of volledigheid van de content – inclusief publieksreacties op de blog en alle aangetroffen content na het volgen van genoemde links op de blog.

De eigenaar van de blog kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige desinformatie, nalatigheid op de blog alsmede de verkrijgbaarheid van deze informatie. De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, beschadiging of verwonding die worden opgelopen na het verkrijgen van deze informatie.