Wie is wie: de hoofdpersonen in het leven van Rembrandt

Rembrandt Prive wie is wie

Rembrandt van Rijn is in 1606 geboren in Leiden en kwam op zijn 25ste naar Amsterdam om in de leer te gaan bij schilder Pieter Lastman. De kunsthandelaar Hendrik van Uylenburgh was de buurman van Pieter Lastman en via hem leert Rembrandt zijn toekomstige vrouw Saskia kennen: een nicht van Hendrik. Saskia van Uylenburgh kwam uit een goede familie in Friesland, haar vader was burgemeester van Leeuwarden geweest, en zij bracht het nodige geld in. De eerste drie kinderen van Rembrandt en Saskia sterven niet lang na hun geboorte, maar het vierde kind blijft wel leven. Dit vierde kind - Titus - erft van Saskia als zij jong komt te overlijden. Na de dood van Saskia zijn er nog twee vrouwen in het leven van Rembrandt. Hendrickje Stoffels wordt zijn nieuwe geliefde en Geertje Dirckx is zijn huishoudster. Rembrandt zal nooit met Hendrickje trouwen, maar hij is wel de vader van haar kind.

Archiefstukken

Rembrandt Prive Stadsarchief Ondertrouw

Het Stadsarchief heeft verschillende documenten bij elkaar gebracht voor de tentoonstelling ‘Rembrandt Privé’, waardoor we de persoon Rembrandt leren kennen. Denk aan lijvige boeken met daarin huwelijksaktes, verslagen van notarissen, testamenten van Saskia en Titus, doop- en begraafboeken en een inboedelbeschrijving na het faillissement van Rembrandt. Verder een verslag van de commissarissen van Huwelijkse Zaken bij wie Geertje Dirckx een eis tot alimentatie door Rembrandt indient en  - wat op mij het meest indruk maakt - de zwangere Hendrickje die voor de Kerkenraad moet verschijnen wegens hoererij. Want zij was immers ongetrouwd zwanger.

Rembrandt komt tot leven

Zo komt Rembrandt tot leven, hij trouwde met Saskia en kreeg met haar vier kinderen waarvan alleen Titus bleef leven. Saskia maakte in haar testament de voorwaarde dat Rembrandt geen aanspraak meer op haar geld en bezit kon maken als hij zou hertrouwen. Trouwt Rembrandt daarom niet met Hendrickje, die zwanger van hem was? En er zijn zakelijke conflicten. Zoals een opdrachtgever die een portret van een dame bij Rembrandt had besteld en hiervoor een voorschot betaalt. Maar als hij het portret niet vindt lijken, komt die zijn gelijk halen. Spectaculair is een recente ontdekking van historicus Mark Ponte dat er een Afrikaanse gemeenschap bestond in de Breestraat waar Rembrandt woonde (zie Het Parool van 13 mei 2018).

Augmented Reality

Rembrandt Prive

We mogen deze bijzondere boeken natuurlijk niet aanraken en kunnen bovendien de 17de -eeuwse handschriften niet lezen. Hiervoor is de ‘Augmented Reality’ beschikbaar. Bij binnenkomst kun je een IPad en een koptelefoon pakken en ben je als het ware verbonden met de tijd van Rembrandt. Door een icoon in de vitrine waar de boeken liggen te scannen, hoor je de informatie over het document dat je ziet – verteld door Kees Prins. Naast het originele document zie je op de IPad de transcriptie staan. Zo kun je woordelijk lezen wat er in de verschillende aktes staat. Leuk hierbij is, dat bij een aantal vitrines ook 3D beelden van schilderijen en portretten van Rembrandt verschijnen. Dichter bij Rembrandt kan niet.

Interessante tentoonstelling

Rembrandt Prive Stadsarchief Overzicht

Ik vond het bijzonder interessant om Rembrandt beter te leren kennen, maar ik weet niet of ik hem wel een aardige man vind. Door het aanvullende verhaal op de audio en door de Augmented Reality voelde ik me bijna meelopen met de personages en zeer betrokken bij het verhaal. Met de iPad omgaan en de 3D beelden naar boven krijgen lukte me niet in één keer, maar toen ik het doorhad vond ik het zeker een toegevoegde waarde hebben. 

Stadsarchief Amsterdam

De tentoonstelling ‘Rembrandt Privé’ is was tot en met 7 april 2019 te zien in het Stadsarchief.

Kijk voor openingstijden en verdere informatie op de website van het Stadsarchief en ga kennismaken met Rembrandt.
Heel veel plezier!