Amsterdam, 26 november 2020 - Een imago- en activatiecampagne is nodig om gewenste bezoekers na de coronacrisis weer naar Amsterdam te trekken. Een imago van cultuur, diversiteit en vrijheid, maar wel met respect voor elkaar. Om bezoekers die overlast veroorzaken te ontmoedigen moeten alle betrokken partners nauw samenwerken. Dit is een van de zeven pijlers uit het advies Herontwerp Bezoekerseconomie dat Geerte Udo, directeur amsterdam&partners, vandaag overhandigde aan de wethouder Economische Zaken Victor Everhardt. Het advies is tot stand gekomen door een unieke co-creatie met bedrijven, culturele instellingen, bewoners en experts. 

Waardevolle bezoeker
Uitgangspunt van het advies, dat uit zeven pijlers bestaat, is dat de stad er is om te wonen, te werken en gastvrij bezoekers te ontvangen. Iedereen die geen overlast veroorzaakt is welkom. Er wordt actief ingezet op waarde toevoegende doelgroepen zoals de cultuurbezoeker en het aantrekken van congressen. Met imago- en activatiecampagnes wordt de cultuurbezoeker verleid het diverse aanbod aan kunst, cultuur en creativiteit te ontdekken. Voor de congressector is een apart meerjarenplan opgesteld met een focus op het aantrekken van congressen op het gebied van Life Science Health en FinTech. Deze congressen verrijken de stad en verbinden ondernemers, startups, talent en kennisinstellingen.

Bezoekerseconomie
De huidige pandemie raakt de bezoekerseconomie ongelooflijk hard. Horeca, congreslocaties, attracties, winkels en culturele instellingen vechten al maanden om hun deuren open te houden. De crisis is voorlopig nog niet voorbij en laat de kwetsbaarheid van de bezoekerseconomie zien.

Amsterdam heeft altijd veel bezoekers getrokken en dat heeft de stad ook veel gebracht. Banen, opleidingsplekken, inkomsten voor ondernemers, culturele instellingen en overheden, een divers horeca aanbod, vele musea en theaters en een fijnmazig OV-netwerk, waarvan meer dan 40% wordt gefinancierd door bezoekers. Kortom voorzieningen die Amsterdam aantrekkelijk maken als woon- en werkstad. Maar de bezoekerseconomie heeft ook een keerzijde. Wangedrag en drukte leidden op bepaalde plekken tot overlast en tastten de leefbaarheid aan.

Geerte Udo, directeur amsterdam&partners: "Het is noodzakelijk om nu met elkaar in actie te komen. We willen niet terug naar de situatie voor de coronacrisis maar zo snel mogelijk een duurzame bezoekerseconomie die de stad en haar inwoners verrijkt. Het rapport bevat diverse adviezen en acties, zoals de introductie van een bewonerspas, effectief crowdmanagement, het stimuleren van goed ondernemerschap, aanbevelingen voor een leefbare binnenstad en meer profijt voor andere buurten. De zeven pijlers versterken elkaar en dat biedt kansen voor een bezoekerseconomie die van waarde is voor de hele stad. Ik ben er trots op dat we in twee maanden met alle betrokkenen tot dit resultaat zijn gekomen."

Co-creatie
Het advies is tot stand gekomen in co-creatie met ruim honderd betrokkenen: experts, partners, bewonersorganisaties, ondernemers uit de hele stad. De uitkomsten van de co-creatiesessies zijn via enquêtes aan bewoners en partners voorgelegd. Het advies is aangevuld met internationale aansprekende voorbeelden. Omdat het verzoek tot dit advies afkomstig is van de wethouder Economische Zaken van de gemeente Amsterdam, focust dit advies zich in eerste instantie op de stad. Uiteraard blijft onze integrale strategie gericht op de gehele metropool en zullen wij de meer generieke adviezen ook hierin meenemen.

Over amsterdam&partners
amsterdam&partners werkt structureel aan de reputatie van Metropool Amsterdam. Daarnaast is de organisatie gids voor bewoners, bedrijven, congressen en (inter)nationale bezoekers. Naar al deze verschillende doelgroepen speelt kunst en cultuur een essentiële rol. Wij dragen bij aan een leefbare en welvarende Metropool Amsterdam waar mensen graag wonen, werken, studeren en recreëren. We werken nauw samen met 950 partners waaronder bedrijven, overheden, culturele instellingen, private partijen en kennisinstellingen.

Alle informatie over het rapport vindt u hier.