Zien en doen
Plan je bezoek
Tickets
Ontdek Amsterdam

Privacy statement service cloud

Privacyverklaring - Verwerking specifieke verklaring Deze informatie omtrent de specifieke verklaring moet in samenhang met de Algemene Privacyverklaring van Stichting amsterdam&partners worden gelezen.

Algemeen

We verwerken de persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In de algemene Privacyverklaring van Stichting amsterdam&partners hebben we onze algemene uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens en informatie over de uitoefening van je rechten opgenomen. In deze verwerking specifieke verklaring geven we meer informatie over de doelen en andere relevante informatie over de verwerking ten aanzien van Service Cloud.

Vanwege wijzigende wetgeving of andere ontwikkelingen kan deze specifieke privacyverklaring worden geüpdatet. De meest recente versie van deze privacy verklaring wordt vermeld op onze website www.iamsterdam.com. Aan het einde van de verklaring vermelden we op welke datum de verklaring voor het laatst is aangepast.

Verantwoordelijke

Stichting amsterdam&partners is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We hebben een Data Protection Officer (DPO) aangesteld. Je kunt met de DPO contact opnemen door een e-mail te sturen naar dataprotection@iamsterdam.com.

Verwerken van persoonsgegevens

We verwerken verschillende categorieën persoonsgegevens. Het is afhankelijk van de specifieke verwerking welke gegevens we verwerken en met welk doel we dit doen. Deze en overige relevante informatie zijn hieronder opgenomen.

Service Cloud

Doel

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens voor Service Cloud is het efficiënter kunnen uitvoeren van klantenservice (chat- en e-mailfunctie).

Grondslag

We verwerken de persoonsgegevens op basis van toestemming.

Persoonsgegevens

Hiervoor verwerken we de volgende persoonsgegevens:

  • Naam (voor- en achternaam)
  • E-mailadres

Doorgifte

De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.

Bewaartermijnen

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of niet langer dan bepaald is in de Archiefwet. Dit betekent dat we de voor Service Cloud verzamelde persoonsgegevens na drie maanden worden verwijderd.

Uitoefenen van rechten en klachten

Informatie over (het uitoefenen van) je privacy rechten of het indienen van een klacht vind je terug in de Algemene privacyverklaring.

Contact

Als je na het lezen van de algemene en specifieke privacyverklaring nog vragen hebt, neem dan contract op met onze DPO via dataprotection@iamsterdam.com.

Amsterdam, juni 2022