Zien en doen
Plan je bezoek
Tickets
Ontdek Amsterdam
Canal houses
Afbeelding van Koen Smilde

Duurzame bezoekerseconomie

De coronacrisis heeft Nederland hard geraakt. Vooral de Metropool Amsterdam is zwaar getroffen. Het heeft laten zien hoe afhankelijk de stad is geworden van een eenzijdige bezoekerseconomie. De vraag is: hoe ziet de toekomst van Amsterdam er uit?

Over de duurzame bezoekerseconomie

Bezoekers horen bij het internationale karakter van Amsterdam. Helaas hebben we de afgelopen jaren ook op bepaalde plekken overlast ervaren en is in bepaalde gebieden de leefbaarheid aangetast. We willen niet terug naar deze situatie. We willen zo snel mogelijk terug naar een gezonde bezoekerseconomie die de stad en haar inwoners verrijkt.

Het college van de gemeente Amsterdam heeft ons, als verbindende partij in de MRA, gevraagd een advies uit te brengen over de toekomst van de bezoekerseconomie.

Dit advies is in twee maanden tot stand gekomen in samenwerking met ruim honderd betrokkenen: experts, partners, bewonersorganisaties, ondernemers en culturele instellingen uit de gehele stad. Door al deze partijen met elkaar te verbinden, hebben we een gezamenlijk beeld kunnen schetsen van een duurzame bezoekerseconomie.

We zijn er trots op dat dit advies een advies is van de stad voor de stad. Wij bedanken iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Bekijk de video

Duurzame bezoekerseconomie

Video thumbnail

Bestaande inzichten rondom thematiek

In de afgelopen periode zijn er verschillende denkrichtingen en oplossingen afzonderlijk gepresenteerd door bewoners, ondernemers en experts. Al onze plannen liggen in elkaars verlengde en versterken elkaar. Hieronder een overzicht: