Dominicuskerk

De Dominicusgemeente is een kerkgemeenschap die haar inspiratie ontleent aan de christelijke traditie. Het is een religieuze werkplaats en bezinningsentrum voor mensen van allerlei achtergronden, protestants, katholiek of niet-kerkelijk.