Programma

  • 15:00-15:45 – Buki ta konta ('Het boek vertelt') I.s.m. de Vereniging van Leraren in Levende Talen, sectie Papiaments, i.h.k.v. het Huis van Alle Talen

Over samen (voor)lezen

Samen een boekje lezen, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, liedjes zingen, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren: dat alles versterkt de band tussen ouder/verzorger en kind. En voorlezen is niet alleen leuk en gezellig voor kinderen, maar ook heel goed voor hun taal- en spraakontwikkeling. Het prikkelt de fantasie, stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden en heeft een gunstig effect op het zelf leren lezen.

Praktische info

  • Houd rekening met beperkte capaciteit, vol=vol.
  • Taal: Nederlands
  • Minimumleeftijd: 3 jaar
  • Duur: ca. 45 minuten
  • Prijs: entree gratis

Tip

Tip: de OBA biedt nog veel meer leuke programma's voor liefhebbers van Zuidoost. Zo worden er i.s.m. PAPA (Participating Artists' Press Agency) fotografiewandelingen georganiseerd waarbij je met andere ogen naar de buurt leert kijken. Meer informatie hierover is te vinden op https://amsterdam.papaphotowalks.org/.