City Card Winkelwagentje
Totaal

Amsterdam Trade

Amsterdam Trade verbindt ondernemers uit de regio met kansen in het buitenland. Welke deuren kunnen wij voor u openen? Dat leest u hier.

Internationaal verbonden

Amsterdam Trade verbindt ondernemers uit de Amsterdamse metropoolregio met het buitenland. We leggen contacten tussen delegaties vanuit allerlei landen en sectoren met ondernemers uit Amsterdam en omstreken. Ook organiseren we handelsmissies naar het buitenland, met name naar Azië, Noord-Amerika en Europa en gericht op de Creative, Agrifood, Smart City, E-health sectoren. Zo openen we deuren voor de ondernemer uit de Amsterdamse regio, en versnellen we het proces van internationale samenwerking. 

Neem contact met ons op

Laatste nieuws

  • Informatiedag DHI-subsidie voor ondernemers

    Dinsdag 26juni wordt er een informatiebijeenkomst gehouden over de subsidieregeling DHI.De bijenkomst vindt plaats in Eindhoven en is geschikt voor ondernemers diebaat kunnen hebben bij deze subsidie voor demonstratieprojecten,haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies.

  • Innovatieve bedrijven welkom in Munchen

    Innovatieve encreatieve ondernemingen uit de metropoolregio’s Amsterdam en Utrecht zijn dehele maand juli welkom in München, als onderdeel van een duurzame samenwerkingtussen de drie regio’s. Speciaal hiervoor is ruimte beschikbaar gesteld in deZuid-Duitse stad. Ondernemers en instellingen kunnen zich tot 15 juniaanmelden.

  • Waardevolle en inspirerende bijeenkomst ondernemen in India

    Op woensdag 24 januari ontmoetten ondernemers uit de agri &foodketen elkaar in het provinciehuis van Noord-Holland om te praten over kansen en uitdagingen in India. Het initiatief voor deze bijeenkomst kwam gezamenlijk van Provincie Noord-Holland, Greenport NHN en Amsterdam Trade.

Amsterdam Trade

Amsterdam Trade Partners

Op zoek naar meer informatie over internationaal ondernemen? De volgende organisaties kunnen u voorzien in uitgebreide landinformatie, exporttraining,...

Over Amsterdam Trade

Amsterdam Trade verbindt het regionale bedrijfsleven aan de business kansen op buitenlandse markten. Amsterdam opent deuren en versnelt het internatio...