Amsterdam Trade

Amsterdam Trade verbindt ondernemers en innovaties uit de regio met kansen in het buitenland. Welke deuren kunnen wij voor u openen? Dat leest u hier.

Internationaal verbonden

Amsterdam Trade verbindt ondernemers en innovaties uit de Amsterdamse metropoolregio met het buitenland. We leggen contacten tussen delegaties vanuit allerlei landen en sectoren met ondernemers uit Amsterdam en omstreken. Ook organiseren we handelsmissies naar het buitenland, met name naar Azië, Noord-Amerika en Europa en gericht op de Creative, Agrifood, Smart City, E-health sectoren. Zo openen we deuren voor de ondernemer uit de Amsterdamse regio, en versnellen we het proces van internationale samenwerking. 

Neem contact met ons op

Laatste nieuws

  • Handelsmissie India voor agri en foodsector een groot succes

    De handelsmissie naar Mumbai, Pune en Bangalore in India die eind november 2018 plaatsvond, is bijzonder succesvol verlopen. Door een nauwe samenwerking tussen consulaten, de landbouwraad en de B2B matchmaking skills van NXT konden organisatoren Greenport NHN en Amsterdam Trade een zeer efficient programma waarborgen voor Nederlandse ondernemers die bij de reis betrokken waren.

  • China Business Week succes voor Nederlandse ondernemers

    De succesvolle, vijfdeeditie van de China Business Week reisde van 24 t/m 27 september 2018 doorNederland, met het doel Nederlandse ondernemers met interesse in de Chinesemarkt te inspireren en te informeren.

  • Ga mee naar EVS31 in Japan voor werkbezoek smart mobility

    Nederlandseondernemers op het gebied van smart e-mobility hebben de mogelijkheid deel tenemen aan de EVS31 conferentie in Kobe, met aansluitend field visits in Tokyoen Yokohama. De reis staat gepland van 30 september – 5 oktober 2018.

Amsterdam Trade

Amsterdam Trade Partners

Op zoek naar meer informatie over internationaal ondernemen? De volgende organisaties kunnen u voorzien in uitgebreide landinformatie, exporttraining,...

Over Amsterdam Trade

Amsterdam Trade verbindt het regionale bedrijfsleven aan de business kansen op buitenlandse markten. Amsterdam opent deuren en versnelt het internatio...