Zien en doen
Plan je bezoek
Tickets
Ontdek Amsterdam
Terug
Theater en podiumkunsten

Lezing Mondriaan en de theosofie

In deze lezing vertelt kunsthistoricus Michel Didier over Piet Mondriaan en zijn 25-jarige zoektocht naar de essentie van natuur en leven, van de kosmos en de ziel. Piet Mondriaan ging schilderen vanuit een spirituele overtuiging.

Lezing Mondriaan en de theosofie

Speeldata
donderdag 30 maart 2023 om 19:30
Locatie
Embassy of the Free Mind
Keizersgracht 123
1015 CJ Amsterdam

Theosofische ideeën

In 1908 woont Mondriaan voordrachten bij van Rudolf Steiner voor de Nederlandse Theosofische Vereeniging, waar hij een jaar later lid van wordt. Eveneens in 1908 begint Mondriaan theosofische ideeën te verwerken in een aantal schilderijen. Het blijkt een goed werktuig om zijn streven naar totale vergeestelijking, naar zuiverheid, te verwerkelijken. Het idee dat dood en vernietiging nodig zijn voor ontwikkeling (‘worden’) van het stoffelijke (materie) naar het onstoffelijke (geest en ziel) verbeeldt Mondriaan door bloemen in ontwikkelingsstadia van de ‘natuurlijke’ naar de ‘zuivere’ kleur.

In Parijs ontwikkelt Mondriaan via het kubisme uiteindelijk zijn Nieuwe Beelding, de uiterste consequentie van zijn streven naar de eenheid van lichaam, geest en ziel.

Programma

Het café is geopend vanaf 18:15. De lezing start om 19:30. Van 20:30-21:00 uur is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarna kunt u nog in het café terecht voor een drankje.

Lezing Mondriaan en de theosofie

Speeldata
donderdag 30 maart 2023 om 19:30
Locatie
Embassy of the Free Mind
Keizersgracht 123
1015 CJ Amsterdam