Dieren en planten van Fort bij Spijkerboor
Sinds eind jaren vijftig heeft Fort bij Spijkerboor geen militaire status meer. De natuur mag haar gang gaan. Op de dijk die rond het fort ligt kun je wandelen, met weids uitzicht over de omliggende polders. In de rietkragen van de fortgracht hoor je de rietzanger en kleine karekiet.
Roofvogels als bruine kiekendief, torenvalk en steenuil profiteren van de rust op het fort. Op Fort bij Spijkerboor vind je verrassend genoeg planten die houden van zandgrond en niet voorkomen in de omliggende polders. Dat komt omdat het fort is afgedekt met met duinzand uit IJmuiden. Met het zand zijn de zaden van bijvoorbeeld ossentong en slangenkruid meegekomen. 
Het fort is ook een waardevol winterverblijf voor verschillende soorten vlinders en vleermuizen, waaronder de baardvleermuis.