De route is gemarkeerd door middel van houten paaltjes met groene pijltjes. Honden zijn niet toegestaan.

Grote delen in Waterland Oost zijn in beheer bij Staatsbosbeheer. De boeren buiten de reservaatgebieden helpen mee met het beheer van de natuur. De vochtige graslanden worden in het voorjaar bezocht door veel weidevogels.

Broek in Waterland ontstond als een moeras- of broekdorp. Na de ontginning van het veen verhuisden de bewoners naar de hogere oeverwallen van de rivier De Leet.

Beschrijving bijzonderheden onderweg.
Deze staan in alfabetische volgorde op de routekaart vermeld.
A. Voormalig tramstation
- Aan de Eilandweg 3 staat het vroegere stationnetje, nu woonhuis. De tramlijn werd in 1956 opgeheven en de tram werd vervangen door de bus.
B. Voormalige trambaan
- Voor het tramtijdperk liep hier het Jaagpad langs de Broekervaart.
C. Nieuw-Waterlandse stijl
- Een nieuwbouwwijkje in Waterlandse stijl. Het voetpad op de graskade aan de oostkant met witte vlonder is een oud kerkepad.
D. Belmermeer
- Dit is een diep veenmeer dat in 1628 drooggelegd werd met ondermeer Amsterdams kapitaal, tegelijkertijd met twee andere Waterlandse meren, het Broekermeer en het Buikslotermeer.
E. Volgermeerpolder
- Van 1968-1981 was dit een vuilnisbelt van Amsterdam, waar niet alleen huis- en stadsvuil is gedumpt, maar ook chemisch bedrijfsafval. De ontdekking van lekkende vaten met gifstoffen veroorzaakte in 1980 een milieuschandaal. Na veel onderzoek en voorbereiding werd in 2003 gestart met een grootschalige bodemsanering, volgens een eco-variant. In 2011 is het gebied weer als natuurgebied opengesteld voor het publiek.

De Trambaanroute begint en eindigt bij Startpunt 11 in Broek in Waterland en gaat langs de keuzepunten 79, 27, 80, 66, 89, 27, 79 en 78. In het centrum van Broek in Waterland is parkeergelegenheid. Opmerking: de route kan ook worden gelopen vanaf startpunt 28 Volgermeer.