Met de vierkante, houten watertoren van Kwadijk uit 1925 als markant herkenningspunt in het landschap, is verdwalen bijna onmogelijk. Oude veenriviertjes, slingerdijken en lintdorpen vertellen je veel over het verleden van de polder Zeevang.

In de tiende eeuw trokken ‘kolonisten’ vanaf de kust naar het oosten van de provincie om het metersdikke hoogveen te ontginnen. Lange, rechte sloten werden er gegraven. Het drooggevallen veen ging slinken, maar de zeespiegel steeg. Bedijking van Zeevang werd daarom noodzakelijk.

Via de Middeleeuwse Hobrederdijk loop je naar Hobrede. Oorspronkelijk heette dit laat-middeleeuwse lintdorp Dreyerhobreden. Met ‘drey’ wordt een bocht in een waterstroom wordt bedoeld. Langs de Oud-Raeffeldamweg zijn in de grond bewoningsresten gevonden van het dorp Drey, dat eind veertiende eeuw werd verlaten.

Aan de flora en fauna in het gebied valt af te lezen dat de veeteelt eeuwenlang extensief is geweest. Dit open polderlandschap is erg belangrijk voor weidevogels. In het broedseizoen (vijftien maart tot en met vijftien juni) is het onverharde pad tussen Middelie en Hobrede afgesloten en wordt het zelfbedieningspontje uit de vaart genomen.

Op het Middeleeuws Sporenpad vang je een glimp op van het verleden, maar geniet je bovendien van de rust, de vriendelijke bewoners en al het natuurschoon in de Zeevangpolder. De route is gemakkelijk in te korten of uit te breiden.