De route is gemarkeerd door middel van houten paaltjes met rode pijltjes. Honden zijn niet toegestaan.

De route voert langs De Kathammer, een achtkante poldermolen uit 1650 en het aangrenzende Heitje van Katham, een lange strook hoogveen bij Volendam. In Volendam en Monnickendam loopt de route langs de haven, waar je een palingrokerij kan bezoeken.

Beschrijving bijzonderheden onderweg.
Deze staan in alfabetische volgorde op de routekaart vermeld.
A. Grote Kerk
- De toren van de Grote Kerk meet maar liefst 56 meter. De laatgotische hallenkerk is gebouwd tussen 1400 en 1650.
B. Purmer Ee
- Het brede water links is de Purmer Ee, lange tijd een belangrijke vaarverbinding tussen Purmermeer en Zuiderzee. Om de veelvuldige overstromingen tegen te gaan is dit zeegat rond 1401 afgesloten met de bouw van de Nieuwendam.
C. Lage dijk
- Hier wandel je over de Lage dijk, die van oudsher lager is dan de Hoge dijk aan het Markermeer. Het overstromingsgevaar vanuit het Purmermeer was immers veel kleiner dan vanuit de Zuiderzee. Aan de overkant van de ringvaart zie je droogmakerij De Purmer. De bodem van het in 1622 ingepolderde mee ligt bijna 3 meter lager dan de polder Katwoude.
D. Zedde
- In het buurtschap Zedde passeer je de 17e-eeuwse trekvaart. De oude vaarweg werd in 1663 aangelegd en diende als scheepvaartverbinding tussen Edam en Monnickendam.
E. Heitje van Katham
- Links van de weg, parallel aan de Hovensloot, ligt een smal, vochtig terreintje. Dit is het Heitje van Katham, een klein natuurreservaat. Heel bijzonder is dat hier vier soorten heide groeien; kraai-, dop- struik- en lavendelheide.
F. Katwoudermolen of Kathammer
- De Katwoudermolen verzorgt de bemaling van het westelijk deel van de polder Katwoude. Het water wordt opgemalen met een vijzel. Via een sluisje in de zeedijk wordt het overtollige water in het Markermeer geloosd.
G. Doolhof
- In Volendam wandel je door Het Doolhof, een oud buurtje met een wirwar aan nauwe straatjes, grachtjes, ophaalbruggetjes en houden huizen. Het Doolhof ontstond in de 19e eeuw toen de bevolking van het vissersdorp in rap tempo groeide. De bouw van nieuwe huizen verliep grotendeels ongepland en niet volgens een stratenpatroon.
H. Hoge dijk
- Vanaf de Hoge dijk heb je een fraai uitzicht over de Gouwzee, het voormalige eiland Marken en de haven van Volendam. De dijk is in 1916 verstevigd nadat Waterland was getroffen door een grote overstroming. Hierbij kwam de polder Katwoude geheel onder water te staan. De stormramp was de aanleiding tot de aanleg van de Afsluitdijk (1932).
Over de dijken wordt een natuurvriendelijke beheer gevoerd, bijvoorbeeld door extensieve beweiding met schapen. Hierdoor groeien er bijzondere planten.

De Palingroute start en eindigt bij startpunt 7 in Monnickendam en loopt via de keuzepunten 30, 38, 25, 24, startpunt 8, keuzepunt 25, 28, 79, 39, 27, 29 en 31.
Bij het startpunt in Monnickendam is voldoende parkeergelegenheid.
Opmerking: je kan de de route ook starten vanaf startpunt 8 in Volendam.