De route is gemarkeerd door middel van houten paaltjes met rode pijltjes en is tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 1 juli niet toegankelijk. Honden zijn niet toegestaan.

Deze rondwandeling vanuit Broek in Waterland loopt langs de Broekervaart en dwars door het natuurreservaat het Varkensland. Vanaf het schilderachtige dorp Watergang loopt u via het oude kerkepad terug naar Broek in Waterland. De overstapjes en bruggen zijn met witte palen gemarkeerd. Het natuurreservaat Het Varkensland is in beheer bij Staatsbosbeheer. Het is een eldorado voor weidevogels.

In de Gouden eeuw vestigden rijke kooplieden uit Amsterdam zich in Broek in Waterland. Eenvoudige optrekjes werden bonte pronkhuizen. Allerlei kleuren werden gebruikt om de panden te verfraaien. Later nam de welvaart af en zijn de bewoners de goedkopere grijze grondverf als afwerklaag gaan gebruiken.

Bijzonderheden onderweg.
Deze staan in alfabetische volgorde op de routekaart vermeld.
A. Havenrak
- Op het Havenrak staan huizen in Waterlandse stijl. Houtbouw was noodzakelijk vanwege de slappe veenbodem.
B. Broekermeerdijk
- Dit is de ringdijk van het in 1628 drooggelegde Broekermeer. Langs deze dijk staan veel boerderijen en woonkapbergen; oud en nieuw door elkaar.
C. ’t Schouw
- Dit kanaalbuurtje is genoemd naar het type schuit waarmee men hier vroeger over het kanaal gezet kon worden richting Landsmeer.
D. Watergang
- Watergang is een schilderachtig lintdorpje. Het kerkje met z’n withouten torentje dateert uit 1642.
E. Varkenslandpad
- Dit pad door het gelijknamige natuurgebied vormt de hoofdmoot van deze route. Tijdens het broedseizoen (15 maart tot 1 juli) is het pad gesloten.
F. Kerkplein en de Erven
- De 17e-eeuwse dorpskerk is gebouwd in laatgotische stijl. Op de voorgevel van De Erven 1 staat het wapen van de vroegere gemeente, met de zwaan als natuurlijk icoon van Waterland.

De Laarzenpadroute begint en eindigt bij Startpunt 11 in Broek in Waterland en gaat langs de volgende keuzepunten: 78, 79, 1, 75, 76 en 77.
In het centrum van Broek in Waterland is parkeergelegenheid.