Door de code te scannen met de mobiele telefoon krijgt men in korte blokken informatie over de geschiedenis van de gescande locatie. Ook kunnen foto's en filmpjes bekeken worden. Deze route vormt een onderdeel van een grotere provinciale QR route over het Religieuze Erfgoed in Noord-Holland en de route voert langs de kerken van Kwadijk, Middelie, Oosthuizen, Beets, Schardam, Etersheim en Warder.