De route is gemarkeerd door middel van houten paaltjes met een paarse pijl. Honden zijn niet toegestaan.

Beschrijving bijzonderheden onderweg.
Deze staan in alfabetische volgorde op de routekaart vermeld.
A. Pontje
- De bewoners van de huizen onderaan de dijk hebben allen de beschikking over een handbediend pontje om bij de weg te komen.
B. Rietveldje
- Het rietveldje bij Zedde kent een bijzondere plantengroei met veel veenmos en zonnedauw.
C. Purmer Ee
- Hier heb je uitzicht op de Purmer Ee, met aan de noordzijde vogelrijke rietlanden.
D. Rietveldhuis
- In de winter is aan de overkant van de ringvaart het ‘Rietveldhuis” te zien. Het is in 1959 ontworpen door architect en meubelbouwer Gerrit Rietveld. Ontwerpen van deze beroemde vormgever zijn zakelijk en functioneel.
E. Ilpenstein
- Langs de dijk ligt een oude hoogstamboomgaard. De naam van de boerderij verwijst naar Kasteel Ilpenstein, dat hier vroeger heeft gestaan.

De Hekkenroute loopt van Startpunt 16 in Edam via de keuzepunten 16, 15, 19, 8, 7, 71 en 72, naar startpunt 10 in Ilpendam.
Bij het startpunt is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.