Zowel mens als dier plukken daar de vruchten van. Dieren zonder vleugels hebben in de natuurgebieden rond Amsterdam vaak maar zo’n klein leefgebied tot hun beschikking dat na verloop van tijd de verkommering dreigt.

Door de leefgebieden met elkaar te verbinden, ontstaat een lang lint van kleine groene oases. Plotseling is er veel meer mogelijk: er is volop voedsel en voldoende schuilplaatsen.