De Struunhoeve verzorgt, naast agrarisch loonwerk en onderhoud van wegbermen en sloten, ook andere groene diensten. Onderhoud van bosplantsoenen, vijvers en stedelijk water, biologisch onkruidbeheer op verharding (borstelen) en aanleg projecten van tuinen, erven en landschapsinrichting waaronder terreinverhardingen, beschoeiingen, hekwerken, keerdammen en kleinschalige dijkverzwaringen.