Kwekerij Knol-Jong is een voorbeeld van de moderne glasteelt in Nederland. Je kunt de kwekerij ook een kleine energie leverancier noemen omdat het bedrijf een warmte kracht koppeling installatie heeft. Dat is een motor die energie opwekt en direct aan het stroomnet levert, die motor levert behalve energie ook warmte en die warmte wordt weer gebruikt om de kassen mee te verwarmen op deze manier word een effectiviteit van 95% gehaald.