Vogelliefhebbers kunnen voor alle seizoenen terecht bij het uitkijkpunt in Warder voor een boeiend uitzicht op een grote variatie in vogels. Bijvoorbeeld de kievit, de grutto, de tureluur en de scholekster.