Heempark met inheemse planten in een broekbos met onderbegroeiing. Tevens moeras, rietkragen, waterpartijen en specifieke begroeiingsvormen. Rondleidingen (voor vakgenoten) op aanvraag.