Westelijke Tuinsteden, wereldberoemd

Amsterdam Nieuw–West vormt het hoogtepunt van de naoorlogse stedenbouw en architectuur in Nederland. Onder leiding van van Eesteren kwam in 1935 het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) tot stand, zijn stedenbouwkundige plannen waren revolutionair. De "functionele stad" stond centraal; wonen, werken, recreëren en verkeer werden gescheiden. De woningen werden gebouwd volgens de principes van het Nieuwe Bouwen; "licht, lucht en ruimte", met andere woorden zonlicht en frisse lucht voor iedere woning.

Binnenmuseum

Het Van Eesterenmuseum bestaat uit een binnen – en een buitenmuseum. Het kloppend hart van het museum is de expositie-ruimte aan de Burgemeester de Vlugtlaan, met een permanente tentoonstelling over Cornelis van Eesteren, de bouw van Amsterdam West en wisselende exposties.

Buitenmuseum

Het Van Eesteren - Buitenmuseum bevindt zich in de wijk in de directe omgeving. Het is een 'levend' openluchtmuseum, de 'collectie' bestaat uit woningen, plantsoenen, scholen, winkels, parken, pleinen en straten.

Rondleidingen

Met regelmaat worden wandelingen en excursies gestart onder begeleiding van een gids. En diverse activiteiten.