Coronamaatregelen

Het Theo Thijssen Museum opent vanaf 1 juni 2020 de deuren voor het publiek. Uiteraard onder nauwe randvoorwaarden ten aanzien van hygiëne en veiligheid. Het Theo Thijssen Museum speelt hierop in door het bieden van de mogelijkheid om het museum op afspraak te bezoeken. Je (of maximaal 3 personen) bent op het afgesproken uur in principe de enige bezoeker van het museum. Voor je bezoek worden de relevante delen van het museum schoongemaakt. Je hebt een uur de tijd om het museum te bezoeken.

Je kunt een afspraak maken vanaf 1 juni binnen de reguliere openingstijden (donderdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur). Stuur een mail naar info@theothijssenmuseum.nl met gewenste datum en tijdstip voor een bezoek.

Collectie

De collectie bestaat uit manuscripten, eerste drukken, foto's, tekeningen, beeld- en geluidsmateriaal en persoonlijke bezittingen van Thijssen. Naast de vaste opstelling, die Thijssens eigen leven illustreert, geven wisselende tentoonstellingen een indruk van zijn maatschappelijke omgeving en werkterreinen (het dagelijks leven in de Jordaan aan het eind van de vorige eeuw, het onderwijs in Thijssens tijd, socialisme en vakbeweging in de eerste helft van de 20ste eeuw).

Niet alleen voor liefhebbers

Behalve voor de vele liefhebbers van Thijssens literaire werk, is het museum interessant voor schoolkinderen, onderwijsgevenden, belangstellenden in sociale geschiedenis en de geschiedenis van Amsterdam en natuurlijk ook voor  buurtbewoners. Tevens omvat het museum een kleine gespecialiseerde boekwinkel, waarin niet alleen publikaties van en over Thijssen worden verkocht, maar ook boeken over en afbeeldingen van de Amsterdamse Jordaan.