Molens in de Zaanstreek

Honderden door de wind aangedreven industriemolens maakten de Zaanstreek wereldberoemd! Vroeger waren ze de economische motor van Holland. Vanaf de zestiende eeuw ontwikkelt zich een groot industriegebied langs de oevers van de Zaan. Rond 1800 zijn zo'n 600 molens volop in werking, maar door de voortschrijdende techniek verliezen veel molens hun functie. In 1928 wordt het Molenmuseum opgericht om te zorgen dat de kennis over de techniek en molenleven niet verloren gaat. 

Molenmuseum

In het Molenmuseum kom je alles te weten dat met het molenleven en molens te maken heeft. Naast een overzicht van de molentypologie, zijn er schilderijen, prenten, foto's, tekeningen, originele werktuigen en schaalmodellen. Te zien is ook het Zaanse Molenpanorama van de schilder Frans Mars. Dit 11 meter brede schilderstuk geeft een beeld van de glorietijd van de Zaanse molenindustrie. Er zijn vaak thematentoonstellingen in het museum.