Jacob Breet
In het nauwgezet gereconstrueerde interieur van het Honig Breethuis kun je ervaren hoe 'papierfabrikeur' Jacob Breet er met zijn gezin leefde rond 1830. De gastvrouwen en –heren van het huis vertellen je alles over de kostbare inrichting en de geschiedenis die eraan is verbonden.

Concerten en lezingen
Het Honig Breethuis organiseert ook regelmatig huiskamerconcerten, lezingen, exposities en wandelingen door Oud-Zaandijk. Kleine gezelschappen kunnen er voor besloten bijeenkomsten terecht. Voor basisscholen heeft het huis educatieve projecten.